Koristimo kolačiće da bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo na sajtu. OK Politika o "kolačićima"

English Language Institute


Škola stranih jezika English Language Institute (ELI) sa sedištem u Beogradu postoji već 7 godina. Školu vodi g. Risto Marković, koji je diplomac društvenih nauka na Univerzitetu British Columbia u Kanadi, kanadski državljanin i istovremeno dugogodišnji predavač engleskog jezika. Zahvaljujući obrazovanju u Kanadi i iskustvu u vođenju kako opštih i specijalizovanih kurseva engleskog jezika, tako i kurseva priprema za polaganje međunarodno priznatih ispita, obrazovana je škola na našim prostorima, koja uvažava sve svetske standarde poslovanja.Ciljevi obrazovno-vaspitnog procesa koji se realizuje u našoj školi su: formiranje i razvijanje funkcionalnih znanja i veština, uvažavajući uzrasno-razvojne osobenosti polaznika, usvajanje i razvijanje raznovrsnih strategija učenja, razvijanje pozitivnog stava...  
Škola stranih jezika English Language Institute (ELI) sa sedištem u Beogradu postoji već 7 godina. Školu vodi g. Risto Marković, koji je diplomac društvenih nauka na Univerzitetu British Columbia u Kanadi, kanadski državljanin i istovremeno dugogodišnji predavač engleskog jezika. Zahvaljujući obrazovanju u Kanadi i iskustvu u vođenju kako opštih i specijalizovanih kurseva engleskog jezika, tako i kurseva priprema za polaganje međunarodno priznatih ispita, obrazovana je škola na našim prostorima, koja uvažava sve svetske standarde poslovanja.Ciljevi obrazovno-vaspitnog procesa koji se realizuje u našoj školi su: formiranje i razvijanje funkcionalnih znanja i veština, uvažavajući uzrasno-razvojne osobenosti polaznika, usvajanje i razvijanje raznovrsnih strategija učenja, razvijanje pozitivnog stava prema učenju kao kontinuiranom doživotnom procesu, razvijanje tolerancije i veština komunikacije i saradnje, razvijanje odgovornosti za sopstveno postignuće. Ostvarenje ovih ciljeva omogućava didaktičko-metodička fleksibilnost, koja se ogleda u izboru i kombinovanju raznovrsnih metoda rada.Takav pristup omogućava aktivno učešće učenika i razvijanje različitih strategija učenja.Naša škola je poznata po kvalitetnom kadru, izvanrednim uslovima za učenje jezika i odličnim rezultatima naših polaznika na polaganjima međunarodno priznatih ispita. Neosporan je i stalan doprinos stranih predavača (native speakers), koji su prisutni na pojedinim časovima i koji poboljšavaju kvalitet nastave. 
više »
Najnoviji komentari / pitanja
Nema komentara / pitanja za ovaj profil.